Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với luluboxpro.top!

Các điều khoản và điều kiện này tóm tắt các quy tắc và điều kiện liên quan đến việc sử dụng Trang web luluboxpro.top có tại luluboxpro.top.

Khi truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng luluboxpro.top nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” có nghĩa là bạn, người đã đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” và “Của chúng tôi” đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Bên” hoặc “Chúng tôi” đề cập đến Khách hàng và chính chúng ta. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện các quy trình của chúng tôi một cách tối ưu trong việc hỗ trợ Khách hàng đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ do Công ty chỉ định. và tuân theo luật hiện hành của Hà Lan. Việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều,

bánh ngọt

Chúng tôi sử dụng cookie. Khi truy cập luluboxpro.top, bạn đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của luluboxpro.top.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết về người dùng sau mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để cung cấp một số lĩnh vực chức năng nhằm tạo thuận lợi cho công việc của những người truy cập trang web của chúng tôi. Một số chi nhánh/đối tác quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, luluboxpro.top và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên luluboxpro.top. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được pháp luật bảo vệ. Bạn có thể truy cập chúng tại luluboxpro.top cho mục đích sử dụng cá nhân của mình, tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không cần phải:

Đăng lại tài liệu từ luluboxpro.top

Mua, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ luluboxpro.top

Sao chép, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ luluboxpro.top

Phân phối lại nội dung từ luluboxpro.top

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày được chỉ định ở đây.

Các phần của trang web này cung cấp cho người dùng cơ hội đăng và chia sẻ ý tưởng và thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. luluboxpro.top không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của luluboxpro.top, các đại lý và/hoặc chi nhánh của nó. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của những người đã đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, luluboxpro.top sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ và/hoặc làm phát sinh các Nhận xét hoặc việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc hiển thị các Nhận xét. trên trang web này

luluboxpro.top có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét mà nó cho là không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

Bạn có quyền đăng nhận xét trên trang web của chúng tôi và bạn có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;

Nhận xét không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba;

Các Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào xâm phạm quyền riêng tư.

Nhận xét sẽ không được sử dụng để thúc đẩy hoặc khuyến khích các hoạt động thương mại hoặc tư nhân hoặc kinh doanh hiện có hoặc bất hợp pháp.

Theo đây, bạn cấp cho luluboxpro.top giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức và dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi:

cơ quan chính phủ;

máy tìm kiếm;

tổ chức tin tức;

Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách giống như các siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và

Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống, ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không được kết nối với Trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ, ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác của chúng tôi, miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) ngụ ý sai sự thật về tài trợ, xác nhận hoặc xác nhận của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể đánh giá và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

các nguồn thông tin về người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp nổi tiếng;

các trang cộng đồng dot.com;

hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;

nhà phân phối thư mục trực tuyến;

cổng thông tin internet;

công ty kế toán, luật và tư vấn; và

tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn tiêu cực về bản thân hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có hồ sơ bất lợi với chúng tôi; (c) những lợi ích chúng tôi thu được từ khả năng hiển thị của các siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của luluboxpro.top; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này tin rằng liên kết: (a) không gây hiểu lầm dưới bất kỳ hình thức nào; (b) ngụ ý sai sự thật về tài trợ, chứng thực hoặc chứng thực của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến luluboxpro.top. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, URL trang web của bạn cùng với thông tin liên hệ của bạn, danh sách các URL mà bạn muốn liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL mà bạn muốn liên kết đến trang web của chúng tôi. sự liên quan. Đợi 2-3 tuần để có phản hồi.

Các cơ quan được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là

Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết; hoặc là

Việc sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi đều có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng biểu trưng của luluboxpro.top hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để xây dựng liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại được đưa ra trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Giữ lại quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết đặc biệt nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn tìm thấy một liên kết đáng lo ngại trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ và cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ phải trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc chính xác của thông tin trên trang web này; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.